Wczytuję dane...
Model: 3ED19A
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Producent: hp
Gwarancja HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji. Ta gwarancja dotyczy każdego wkładu atramentowego lub głowicy drukującej HP, jeśli są one używane w odpowiednich urządzeniach drukujących HP lub urządzeniach drukujących na licencji OEM. Informacje o odpowiednich wkładach atramentowych, głowicach drukujących lub wyborze powiązanych materiałów eksploatacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. Gwarancja ta nie obejmuje wkładów atramentowych HP, które zostały ponownie napełnione, odnowione, niewłaściwie użyte lub przerobione. Gwarancja obowiązuje do daty podanej w punkcie „Koniec gwarancji” lub do momentu wyczerpania limitu wykorzystania gwarancji (w zależności od tego, który z tym terminów nastąpi szybciej). O ILE PRAWO KRAJOWE NIE STANOWI INACZEJ, POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ GWARANCJĄ I ŻADNA INNA GWARANCJA, W FORMIE PISEMNEJ LUB USTNEJ, NIE MOŻE JEJ ZASTĄPIĆ, CZY TO W SPOSÓB WYRAŹNY CZY DOMNIEMANY. FIRMA HEWLETT-PACKARD ODRZUCA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. O ILE PRAWO KRAJOWE NIE STANOWI INACZEJ, ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. FIRMA HEWLETT-PACKARD W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA SZKODY PRZYPADKOWE, BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE ANI ŻADNE INNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB. W NIEKTÓRYCH KRAJACH, STANACH LUB PROWINCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE NIE JEST DOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ WSZYSTKICH KLIENTÓW.
Kod UNSPSC 441031052
Numer wyboru 777
Średnia żywotność głowicy drukującej 4 l
Technologia druku Ink
Waga ok. 750 g
Wprowadź typ Fuser/Maintenance Kits
Wymagana rejestracja No
Zawartość opakowania Wkład konserwacyjny
Zgodność sprzętu Drukarka HP DesignJet Z6 Pro, Z9+ Pro