Wczytuję dane...
Kod producenta: P2V92A
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Producent: hp
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Wilgotność względna od 20 do 80%
Gwarancja HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji. Niniejsza gwarancja obejmuje każdy wkład atramentowy lub głowicę drukującą HP, jeśli są one używane w urządzeniach drukujących HP, do których są przeznaczone lub w urządzeniach drukujących wytwarzanych przez autoryzowanych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM). Informacje o odpowiednich wkładach atramentowych, głowicach drukujących i wyborze powiązanych materiałów eksploatacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. Niniejsza gwarancja nie obejmuje atramentowych materiałów eksploatacyjnych HP, które były ponownie napełniane, przerabiane, regenerowane, niewłaściwie używane, modyfikowane lub wystawione na działanie temperatury spoza zalecanego zakresu. Gwarancja obowiązuje do daty podanej w punkcie „Koniec gwarancji” lub do momentu wyczerpania gwarantowanego limitu użycia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). O ILE PRAWO LOKALNE NIE STANOWI INACZEJ, POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ GWARANCJĄ I ŻADNA INNA GWARANCJA, W FORMIE PISEMNEJ LUB USTNEJ, WYRAŹNA LUB DOROZUMIANA, NIE MA W TYM PRZYPADKU ZASTOSOWANIA. HEWLETT PACKARD NIE UZNAJE ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW ZBYWALNOŚCI PRODUKTU, JEGO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI DOTRZYMANIA ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. O ILE PRAWO LOKALNE NIE STANOWI INACZEJ, ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. HEWLETT PACKARD W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE ANI ZA ZYSK UTRACONY WSKUTEK NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI ANI NIE JEST ODPOWIEDZIALNA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. W NIEKTÓRYCH KRAJACH, STANACH LUB PROWINCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE NIE JEST DOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ WSZYSTKICH KLIENTÓW.
Ilość dysz głowicy drukującej 9632
Kod UNSPSC 44103105
Kolory materiałów eksploatacyjnych Czarny matowy
Kolory wkładów Matte Black
Liczba pakietów 1
Numer wyboru 766
Objętość kropli atramentu 9 pl
Podgrupa Standard Capacity Cartridges
Podgrupa produktów Wkłady atramentowe o standardowej pojemności
Pojemność 300 ml
Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP
Technologie w zakresie rozdzielczości druku TIJ 4.0
Typy atramentów Pigmentowy
Wprowadź typ Cartridges
Wymagana rejestracja No
Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 41 do 104°F
Zakres temperatur składowania Od 41 do 104°F
Zakres wilgotności po wyłączeniu Wilgotność względna od 20 do 80%
Zawartość opakowania Wkład atramentowy
Zgodność sprzętu Urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet XL 3600